Povrat i reklamacije

Postupak traženja odštete za oštećene pošiljke 
Ukoliko vam je paket dostavila dostavna služba te utvrdite da je proizvod ili paket oštećen, ukoliko u paketu nedostaje sadržaj ili je vidljiv trag otvaranja, možete pokrenuti postupak odštete.

Štetu je potrebno prijaviti u roku 7 dana od datuma prijema pošiljke na e-mail adresu eksagrupa@eksagrupa.hr.

Za prijavu štete potrebne su nam slike paketa (izvana, iznutra) i ambalaže oštećenog proizvoda, naljepnica dostavne službe i opis štete. Sa referentom se također možete dogovoriti o preuzimanju oštećenog paketa na naš trošak.
Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog oblika reklamacije  niže se nalazi obrazac za reklamaciju koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte eksagrupa@eksagrupa.hr.  

Obrazac za reklamacije proizvoda

Vraćanje unutar 14 dana (odustajanje od kupovine)
Kupac (isključivo vrijedi za fizičke osobe, koje robu kupuju za privatne svrhe) ima pravo u roku 14 dana od preuzimanja robe istu vrati uz prethodnu obavijest (na e-mail adresu: eksagrupa@eksagrupa.hr), da odustaje od kupovine, bez navođenja razloga odustajanja. Rok za povrat računa se od dana kada je kupac primio pošiljku. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi sa odustajanjem od kupovine je trošak povrata proizvoda (koji se računa prema cjeniku dostavne službe i ovisi o težini i cjeniku dostave službe koja vrši dostavu). Robu je potrebno vratiti prodavatelju najkasnije u roku 14 dana od dana slanja maila o odustajanju od kupnje.

Kupac proizvod mora vratiti prodavatelju neoštećen, u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini, osim ako je proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina umanjila, a da kupac za to nije odgovoran. Kupac proizvod koji vraća ne smije upotrebljavati, ali kupac ima pravo robu koju je kupio isprobati i pregledati u mjeri koja je potrebna da se utvrde narav, karakteristike i funkcioniranje te robe. Kupac odgovara za umanjenje vrijednosti proizvoda, ukoliko umanji vrijednost upotrebom, a da to nije nužno za utvrđivanje prirode, značajki ili funkciju proizvoda.  

Pri odustajanju od kupovine, gdje je bio korišten popust ili promo kod, ta se sredstva računaju kao popust i ne vraćaju se kupcu. Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Poklon bon se pri odustajanju računa kao sredstvo plaćanja, te se taj iznos kupcu vraća u obliku Poklon bona. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcioniranja robe. Povrat uplaćenog iznosa biti će izvršen u roku 14 dana nakon primitka pošiljke od kupca. Prodavatelj se može suzdržati od povrata novca dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu vratio. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata, te zapisi o plaćanju, povrat plaćanja kupcu vrši se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Kupac ne plaća naknadu za vraćanje proizvoda osim troškova prijevoza. Povrat novca u gotovini nije moguć!  

Pravo na povrat robe, jamstva i sve drugo detaljnije se regulira Zakonom o zaštiti potrošača.

Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte eksagrupa@eksagrupa.hr.  

Povrat proizvoda za pravne osobe
Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odijeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini


Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor, elektroničke pošte na adresu e-pošte eksagrupa@eksagrupa.hr.
Kako bi poduzeće Eksa Grupa d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu, adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Eksa Grupa d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Eksa Grupa d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici shop.eksagrupa.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu shop.eksagrupa.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Eksa Grupa d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih “Općih uvjeta poslovanja” i pravila bez prethodne najave. “Opći uvjeti poslovanja” su sukladni zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Za sva dodatna pitanja možete nas nazvati na broj telefona +385 (0) 1 3380 608 ili nam pišite na mail adresu eksagrupa@eksagrupa.hr.